Nigerian Isi Ewu (Goat Head)

Nigerian Isi Ewu (Goat Head): Isi Ewu is a traditional Igbo dish that is made with a goat’s head.

$15.00

Nigerian Isi Ewu (Goat Head). Goat head sautéed in native sauce